نمرات درس تجزیه مقادیربسیارکم
ساعت ۳:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، شیمی تجزیه

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  تجزیه مقادیربسیارکم

رشته : شیمی تجزیه

تاریخ اعلام نمره :

نام استاد :  

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

89130003

16

2

891226439

20

3

891239430

19

4

891234496

18

5

891238303

19

6

890952007

18.5

7

900823548

14

درس سمینار

1

89130003

19

2

891226439

19.25

3

891239430

19.5

4

891234496

19.25

5

891238303

20

نام درس :  مباحث نوین درشیمی تجزیه

رشته : شیمی تجزیه

تاریخ اعلام نمره : 2/5/91

نام استاد : نیازی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

89130003

12

2

891226439

16

3

891239430

16

4

891234496

18

5

89123803

18

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.