نمرات درس روشهای سنتزآلی
ساعت ۱۱:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، شیمی آلی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  روشهای سنتزآلی

رشته : شیمی آلی

تاریخ اعلام نمره : 2/5/91

نام استاد : صادقی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891239559

11.5

2

890968708

-

3

900832092

غ

4

890949973

11.5

5

900826962

14

6

890954158

11.5

7

900823513

غ

8

900823304

12

9

900852023

غ

10

900820822

11.5

11

891239559

11.5

12

890968708

-

13

900832092

غ

14

890949973

11.5

15

900826962

14

16

890954158

11.5

17

900823513

غ

18

900823304

12

19

900852023

غ

20

900820822

11.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.