نمرات درس اسپکتروسکوپی مولکولی 2
ساعت ۱۱:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، شیمی تجزیه

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  اسپکتروسکوپی مولکولی2

رشته : شیمی تجزیه

تاریخ اعلام نمره : 2/5/91

نام استاد : نیازی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

89130003

16

2

881057591

16

3

891226439

17.5

4

890956542

17.5

5

891239430

18.5

6

900823548

14.5

7

891234496

18

8

891238303

17.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.