برنامه امتحانات رشته طراحی کاربردی
ساعت ٦:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢۱  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، طراحی کاربردی

ردیف

نام درس

نام استاد

روز

تاریخ

ساعت برگزاری

1

مکانیک محیطهای پیوسته 1

حسینی هاشمی

جمعه

15/11/89

30/16-30/14

2

ارتعاش سیستمهای ممتد

حسینی هاشمی

یکشنبه

10/11/89

30/16-30/14

3

محاسبات عددی پیشرفته

اسدی

جمعه

1/11/89

30/16-30/14

4

ریاضیات پیشرفته 1

نجفی زاده

چهارشنبه

6/11/89

13-30/8