نمرات درس مهندسی ابزاردقیق
ساعت ۱۱:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، ساخت و تولید

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  مهندسی ابزاردقیق

رشته : ساخت وتولید

تاریخ اعلام نمره : 2/5/91

نام استاد : مدبری فر

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900831958

12

2

900849224

14.5

3

900825809

12.5

4

900825255

12.5

5

900872432

18.5

6

900867741

11

7

900837103

16

8

900825998

12

9

900826022

14.5

10

900831788

12

11

890945298

14

12

900837100

13

13

900862042

15

14

900837188

13.5

15

900825342

16

16

900826030

11

17

900866995

16

18

900825726

14.5

19

900865555

16.5

20

890962640

14

21

900825421

20

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.