نمرات درس روشهاوسیستمهای فازی
ساعت ٥:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۱  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مهندسی نرم افزار

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  روشهای وسیستمهای فازی

رشته : نرم افزار

تاریخ اعلام نمره : 1/5/91

نام استاد : اسدی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891242498

18.5

2

891233795

18.5

3

891243721

16.5

4

901600001

16.75

5

891236342

15.5

6

891237937

16

7

900824718

18.25

8

900836425

18.75

9

900825877

16.75

10

891240625

17

11

891225867

17.5

12

900825359

17

13

900831035

16.5

14

901276468

13

15

891236236

15.75

16

891245433

13.75

17

891237806

16.5

18

891237784

15.5

19

891246413

17

20

900825527

18.5

21

901600004

18

22

891240503

14.5

23

891233902

18

24

891231536

17

25

891225738

16.75

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.