نمرات درس بررسی مواردخاص درحسابداری
ساعت ۳:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۱  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حسابداری

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  بررسی مواردخاص درحسابداری

رشته : حسابداری

تاریخ اعلام نمره : 1/5/91

نام استاد : زنجیردار

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900836340

18

2

891242667

16

3

900877264

16

4

891226571

12

5

891241204

14

6

900825984

18

7

900862254

20

8

900874569

16

9

891245997

12

10

891241987

12

11

891246722

8

12

900826053

15

13

900825187

15

14

900871679

17

15

891231762

18.5

16

900825370

12

17

891240483

13

18

900870754

14

19

900835004

15

20

900832281

20

21

900830451

19.5