برنامه امتحانات رشته عمران سازه
ساعت ٦:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢۱  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، سازه

ردیف

نام درس

نام استاد

روز

تاریخ

ساعت برگزاری

1

تئوری صفحات و پوسته ها

خورشیدی

شنبه

25/10/89

13-11

2

پایداری سازه ها

سلیم بهرامی

چهارشنبه

29/10/89

13-11

3

دینامیک سازه ها

سلیم بهرامی

چهارشنبه

29/10/89

30/16-30/14

4

ریاضیات عالی مهندسی

سلیم بهرامی

پنج شنبه

30/10/89

13-11

5

مهندسی زلزله

بزرگ نسب

جمعه

1/11/89

13-11

6

روش اجزا محدود

هاشمی

چهارشنبه

6/11/89

13-11

7

طراحی ساختمانها در برابر زلزله

بزرگ نسب

پنج شنبه

7/11/89

30/16-30/14