برنامه امتحانات رشته ساخت و تولید
ساعت ٦:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢۱  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، ساخت و تولید

ردیف

نام درس

نام استاد

روز

تاریخ

ساعت برگزاری

1

سیستمهای کنترل و آزمایش ماشین  ابزار

پاک

شنبه

25/10/89

30/16-30/14

2

تکنولوژی پلاستیک پیشرفته

دیلمی عضدی

شنبه

25/10/89

19-17

3

متالوژی در تولید

میرزاخانی

چهارشنبه

29/10/89

13-11

4

مهندسی ابزار دقیق

مدبری فر

چهارشنبه

7/11/89

30/16-30/14

5

محاسبات عددی پیشرفته

علوی

شنبه

2/11/89

30/10-30/8

6

مواد مرکب

میرزاخانی

شنبه

2/11/89

30/16-30/14

7

ریاضیات  پیشرفته

خورشیدی

چهارشنبه

6/11/89

13-11