نمرات درس روشهای عددی درجبرخطی
ساعت ٤:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢٧  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، ریاضی -آنالیز عددی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  روشهای عددی درجبرخطی

رشته : ریاضی کاربردی

تاریخ اعلام نمره : 27/4/91

نام استاد : علوی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900825312

19.75

2

900817886

19.75

3

890947543

14

4

900825746

18.5

5

900869359

14

6

900814215

12.5

7

900854214

19

8

900869515

15.5

9

900813748

13

10

900825776

16.5

11

900825599

17

12

900825423

19.25

13

890953847

15.5

14

900814220

19

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.