نمرات درس خزش خستگی وشکست 2-90-89
ساعت ٩:۱٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢٧  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، طراحی کاربردی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  خزش خستگی شکست

رشته : طراحی کاربردی

تاریخ اعلام نمره : 27/4/91

نام استاد : گوهری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890957078

16

2

890951010

18

3

890947962

16.5

4

890948595

19

5

890963310

18.75

6

890954510

18

7

890948611

19.5

8

890951284

15.5

9

881057877

17.75

10

890951002

18

11

881581

17.25

12

890951050

17

13

890946090

19.5

14

890964853

17

15

890957167

17.75

16

890951599

18.25

17

881057889

18

18

890970685

18.9

19

890970292

18

20

890945227

17

21

890951325

18

22

890945035

18.5

23

890955601

18.5

24

890963345

17.5

25

890971692

17.75

26

890944748

18.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.