برنامه امتحانات رشته ریاضی
ساعت ٦:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢۱  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، ریاضی -آنالیز عددی

ردیف

نام درس

نام استاد

روز

تاریخ

ساعت برگزاری

1

آنالیز عددی پیشرفته

اسدی

دوشنبه

11/11/89

30/16-30/14

2

تحقیق در عملیات پیشرفته

ایزدیخواه

پنج شنبه

21/11/89

30/16-30/14

3

روشهای عددی در جبر خطی

علوی

شنبه

25/10/89

19-17

4

آنالیز حقیقی

حیدری

پنج شنبه

7/11/89

19-17