نمرات درس محاسبات عددی پیشرفته
ساعت ۳:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، تبدیل انرژی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  محاسبات عددی پیشرفته

رشته : تبدیل انرژی

تاریخ اعلام نمره : 25/4/91

نام استاد : علوی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900850085

11

2

900870167

16.5

3

900829034

13.5

4

900831326

10

5

900825826

11.5

6

900848370

14.5

7

900825928

10

8

890948141

17.5

9

890951050

11.5

10

900822950

10

11

901275661

18

12

890961226

11.5

13

890944999

13

14

890957643

19.75

15

900846560

17.75

16

900825104

16.5

17

900825342

13

18

900826013

18.5

19

900826012

18

20

890954761

15

21

902000225

15

22

890268693

14.5

23

900850160

17.5

24

890968188

17.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.