نمرات درس حسابداری مدیریت
ساعت ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حسابداری

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  حسابداری مدیریت

رشته : حسابداری

تاریخ اعلام نمره : 25/4/91

نام استاد : همت فر

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891231588

16

2

901276044

12

3

900825096

14

4

900864740

غ

5

891246346

17.5

6

901272364

15

7

891231600

15

8

900861940

15

9

891234888

14

10

891229496

14

11

900825127

17

12

901276435

14

13

900825370

12.5

14

900825791

14.5

15

891247046

15

16

900823395

16

17

900861166

12

18

891240352

17

19

901275158

15

20

901278307

14

21

900825079

16

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.