نمرات درس نظریه وروشهای طراحی
ساعت ۱۱:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، معماری

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  نظریه وروشهای طراحی

رشته : معماری

تاریخ اعلام نمره : 25/4/91

نام استاد : باور

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

21

900825651

16

22

900825637

14

23

891239643

18

24

900831540

17

25

900825514

17

26

900872866

17

27

900834800

18

28

900866583

15.5

29

900825366

14.5

30

900825101

12

31

900825620

15

32

900825796

14

33

900872056

12.5

34

901275773

14

35

900825477

16

36

900825753

12

37

900861114

14.5

38

900862988

18

39

 

 

40

 

 

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.