نمرات درس نظریه هاوروشهای طراحی
ساعت ۱۱:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، معماری

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  نظریه وروشهای طراحی

رشته : معماری

تاریخ اعلام نمره : 25/4/91

نام استاد : باور

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900867837

20

2

900825343

18.5

3

900825792

15

4

900825828

18

5

900825354

14.5

6

900875817

17.5

7

900806458

20

8

900859355

15

9

900875763

19

10

900825694

14

11

890969982

13

12

900875441

18

13

900825592

14

14

900825743

15

15

900825727

14

16

900825083

12

17

900814025

18

18

890966400

17.5

19

900825536

15.5

20

900825401

18

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.