برنامه امتحانات رشته شیمی معدنی
ساعت ٦:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢۱  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، شیمی معدنی

ردیف

نام درس

نام استاد

روز

تاریخ

ساعت برگزاری

1

شیمی معدنی پیشرفته

جامه بزرگی

 

 

 

2

شیمی فیزیک پیشرفته

شفیعی

سه شنبه

12/11/89

30/16-30/14

3

طیف سنجی در شیمی معدنی

جامه بزرگی

پنج شنبه

14/11/89

13-11

4

سینتیتیک و ترمودینامیک و مکانیزمها

زنده دل

جمعه

1/11/89

13-11

5

شیمی فیزیک معدنی

خانمحمدی

پنج شنبه

7/11/89

13-11

6

شیمی آلی پیشرفته

کریمی

جمعه

8/11/89

19-17