نمرات درس آبهای زیرزمینی
ساعت ٩:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مکانیک خاک و پی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  آبهای زیرزمینی

رشته : مکانیک خاک وپی

تاریخ اعلام نمره : 24/4/91

نام استاد : یوسفی راد

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

21

891244079

15

22

900877674

12

23

890957980

18

24

900832224

10

25

900856037

19

26

900854131

15

27

900866254

16

28

900863344

13

29

900822500

19

30

900832460

8

31

900825380

16

32

900846554

11

33

900814038

19

34

900831242

18

35

900850966

14

36

900824831

14

37

900815190

19

38

881055244

19

39

900823109

18

40

900852077

11

41

900824587

17

42

900825879

18

43

900826957

19

44

900829242

13

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.