نمرات درس سیستمهای تولیدصنعتی
ساعت ٩:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، ساخت و تولید

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  سیسمهای تولیدصنعتی

رشته : ساخت  وتولید

تاریخ اعلام نمره : 24/4/91

نام استاد : مزدک

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890965489

11.4

2

900846299

18.2

3

900825809

18.6

4

900855903

18.3

5

900869669

18.5

6

900831326

11.3

7

890967107

16.3

8

900825928

13.9

9

900837635

18.7

10

900825458

13.1

11

901275661

19

12

890961226

17.5

13

890944999

18.6

14

900846560

18.5

15

900831616

18.1

16

900830696

15.7

17

900870712

18

18

900825342

15

19

900825333

14.7

20

900826013

19.4

21

900826012

17.6

22

902000225

17.5

23

890968188

18.2

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط تاتاریخ2/5/91 اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.