درباره تشکیل کلاس معوقه روش تحقیق استاداسدی
ساعت ٧:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، ریاضی -آنالیز عددی

قابل توجه دانشجویان محترم رشته ریاضی کاربردی که درس روش تحقیق استاداسدی رااخذنموده اند می رساندکلاس فوق تاریخ 91/6/4روزشنبه ازساعت 8صبح برگزارمی گردد