نمرات درس مدیریت تحول واجرای برنامه های استراتژیک
ساعت ۱٠:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت اجرایی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  مدیریت تحول واجرای برنامه های استراتژیک

رشته : مدیریت اجرایی

تاریخ اعلام نمره : 23/4/91

نام استاد : مهرمنش

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891242259

19

2

891230916

20

3

891240568

19

4

891243741

20

5

891239704

19

6

891246206

18

7

891255482

17

8

891243646

20

9

891241437

20

10

891245098

20

11

891226532

20

12

891236089

18

13

891239517

20

14

891239557

20

15

891239664

18

16

891243600

18

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.