نمرات درس تئوریهای مدیریت پیشرفته
ساعت ۱٠:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت دولتی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس : تئوریهای مدیریت  پیشرفته

رشته : مدیریت دولتی

تاریخ اعلام نمره : 23/4/91

نام استاد : مهرمنش

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900845261

15

2

900845190

16

3

900832585

20

4

900825733

20

5

900846142

غ

6

900825979

20

7

900831589

20

8

900844909

16

9

900876772

18

10

900845142

9

11

900853888

17

12

900853914

17

13

900826051

20

14

900824341

19

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.