برنامه امتحانات رشته شیمی تجزیه
ساعت ٦:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢۱  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، شیمی تجزیه

ردیف

نام درس

نام استاد

روز

تاریخ

ساعت برگزاری

1

روشهای فیزیکی وشیمیایی  جداسازی

علیمرادی

شنبه

25/10/89

19-17

2

شیمی فیزیک پیشرفته

محمدی نسب

یکشنبه

26/10/89

13-11

3

الکتروشیمی تجزیه ای

نیازی

پنجشنبه

٠٧/١١/89

٣٠/١٠/٣٠/٨

4

شیمی تجزیه پیشرفته

نیازی

یکشنبه

3/11/89

30/16-30/14

5

اسپکتروسگپی  تجزیه ای 1

رمضانی

پنجشنبه

١۴/11/89

١٣-١١

6

شیمی آلی پیشرفته

فرقانیها

-

-

-