نمرات درس کاربردروشهای مقدماتی تشخیص
ساعت ۱٠:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، روان شناسی بالینی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  کاربردروشهای مقدماتی تشخیص

رشته : روانشناسی بالینی

تاریخ اعلام نمره : 23/4/91

نام استاد : محمدی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900825578

12.5

2

891245071

16

3

900825072

15

4

900825914

14.75

5

900825545

16.5

6

900856267

12

7

900867182

16.25

8

900873637

17

9

900860350

17.25

10

900825124

15.75

11

900825562

17.5

12

900866495

18.25

13

900825560

17.5

14

900825420

14

15

900825443

13.25

16

900854537

14

17

900856743

14

18

900825439

18

19

900833563

14.75

20

900825141

17.75

21

900825688

12

22

900825619

20

23

900862023

12.75

24

900825232

13

25

900849787

13

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.