نمرات درس برنامه های استراتژیک
ساعت ۱٠:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت اجرایی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  برنامه های استراتژیک

رشته : مدیریت اجرایی

تاریخ اعلام نمره : 23/4/91

نام استاد : مهرمنش

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891242259

18

2

891230916

20

3

891240568

18

4

900828729

18

5

891243741

20

6

891239704

19

7

891246206

19

8

891255482

18

9

891243646

19

10

891241437

20

11

891245098

20

12

891226532

20

13

891236089

19

14

891239517

20

15

891239664

18

16

891243400

19

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.