نمرات تدریس مهارتها نیمسال دوم 91-90
ساعت ۱٠:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢۱  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، آموزش زبان

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  تدریس مهارتها

رشته : آموزش زبان

تاریخ اعلام نمره : 21/4/91

نام استاد :مقصودی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900825176

16.5

2

900825435

13.5

3

900863480

15

4

933825227

15

5

900825363

14

6

900825372

13

7

900823589

15.5

8

900825228

13

9

900825590

15

10

900825660

13

11

900830616

12

12

900825130

14

13

900825353

12

14

900825909

16.5

15

900825143

15

16

900861696

18.5

17

900833077

16.5

18

900860340

15

19

900825761

14

20

900826043

14

21

900849852

13

22

900830759

16

23

900877184

14

24

900825684

13.5

25

900835031

13

26

900825132

16

27

901070002

15

28

900826048

14.5

29

900825139

12

30

900849695

16.5

31

900825987

15

32

900825760

17

33

900836333

15

34

900833060

12

35

900825416

13.5

36

900825762

13

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.