نمرات ادبیات انگلیسی 1 نیمسال دوم 91-90
ساعت ۱٠:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢۱  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، آموزش زبان

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  ادبیات انگلیسی 1

رشته : آموزش زبان

تاریخ اعلام نمره : 21/4/91

نام استاد : عزیزمحمدی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900825176

17

2

900825435

19.5

3

900863480

16

4

933825227

18.5

5

900825363

19

6

900825372

19

7

900823589

19

8

900825228

18

9

900825590

19

10

900825660

19

11

900830616

19

12

900825130

19.5

13

900825353

19

14

900825909

18

15

900825143

19

16

900861696

18.5

17

900833077

18.5

18

900860340

17

19

900825761

18.5

20

900826043

18.5

21

900849852

18

22

900877184

18

23

900825684

16

24

900835031

16

25

900825132

17

26

901070002

18.5

27

900826048

19

28

900825139

17

29

900849695

18.5

30

900825987

17

31

900825760

19

32

900836333

18

33

900833060

18.75

34

900825416

15

35

900825762

18.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.