نمرات ریاضیات عالی مهندسی نیمسال دوم 91-90
ساعت ٦:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مکانیک خاک و پی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  ریاضیات عالی مهندسی

رشته : مکانیک خاک وپی

تاریخ اعلام نمره : 19/4/91

نام استاد : رحامی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900825344

غ

2

890957323

5

3

900820883

9

4

900873042

4

5

900825466

16

6

900829447

11

7

900855157

11

8

900877298

غ

9

900825962

15

10

900874049

8

11

891239446

غ

12

890961870

15

13

900852219

14

14

890971915

9

15

900825437

13

16

900825906

غ

17

900824939

8

18

900868725

12

19

900877618

13

20

900853678

6.5

21

890969385

7

22

900825339

غ

23

900877674

8

24

890857980

15

25

900832224

غ

26

900856037

14

27

900854131

11

28

900866254

12

29

900863334

7.5

30

900822500

11

31

900832460

9.5

32

900825380

8

33

900846554

5

34

900814038

12

35

900831242

غ

36

900850966

14

37

900824831

19

38

900815190

14

39

900823109

14

40

900852077

9

41

900824587

14

42

900825879

غ

43

900829242

10

44

890957951

8

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.