نمرات طیف سنجی مولکولی نیمسال دوم 91-90
ساعت ٦:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، شیمی آلی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  طیف سنجی مولکولی

رشته : شیمی آلی

تاریخ اعلام نمره : 19/4/91

نام استاد : فاطمه شفیعی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891239559

12

2

900832092

20

3

900821007

14.75

4

900826962

18.75

5

900823513

14

6

900823304

16.5

7

900852023

10

8

900825448

12

9

900820822

12

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.