نمرات شیمی فیزیک پیشرفته نیمسال دوم 91-90
ساعت ٦:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت دولتی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  شیمی فیزیک پیشرفته

رشته : شیمی تجزیه

تاریخ اعلام نمره : 19/4/91

نام استاد : فاطمه شفیعی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900832092

18

2

891226439

9

3

900820441

14

4

900820438

14

5

900825802

10

6

900823424

10.5

7

900870029

16

8

891234496

غ

9

900823742

10

10

900852023

غ

11

900825448

غ

12

900808905

14.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.