برنامه امتحانات رشته شیمی آلی
ساعت ٦:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢۱  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، شیمی آلی

ردیف

نام درس

نام استاد

روز

تاریخ

ساعت برگزاری

1

روشهای سنتز آلی

فرقانیها

-

-

-

2

شیمی فیزیک  پیشرفته

شفیعی

سه شنبه

12/11/89

30/16-30/14

3

شیمی فیزیک آلی

فرقانیها

پنج شنبه

30/10/89

13-11

4

شیمی  تجزیه پیشرفته

رمضانی

شنبه

3/11/89

30/16-30/14

5

طیف سنجی مولکولی 1

شفیعی

پنج شنبه

7/11/89

13-11

6

شیمی آلی پیشرفته

کریمی

جمعه

8/11/89

19-17