نمرات نظام های اداری تطبیقی پیشرفته
ساعت ٦:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٩  کلمات کلیدی: مدیریت دولتی ، دانشگاه علوم و تحقیقات اراک

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  نظام های اداری تطبیقی پیشرفته

رشته : مدیریت دولتی

تاریخ اعلام نمره : 19/4/91

نام استاد : حمیدرضا قاسمی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900845261

14

2

89121100

14

3

900832734

13

4

900821059

15

5

900846159

16

6

900825958

19

7

900825959

15

8

900844146

12

9

900873262

14

10

900854663

16

11

900844349

16

12

900831589

15

13

900843287

18

14

900871068

14

15

900843270

14

16

900826042

16

17

900826014

18

18

900843770

14

19

900844551

17

20

900826004

15

21

900826007

15

22

900854390

15

23

900826036

14

24

900853888

12

25

900873631

12

26

900845190

16

27

900832585

14

28

900825733

17

29

900846142

غ

30

900825979

15

31

900844909

15

32

900876772

12

33

900845142

12

34

900853914

12

35

900826051

18

36

900826341

13

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.