نمرات فرایند خط مشی گذاری نیمسال دوم 91-90
ساعت ٦:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت دولتی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  فرایند خط مشی گذاری

رشته : مدیریت دولتی

تاریخ اعلام نمره : 19/4/91

نام استاد : حمیدرضا قاسمی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900845261

12

2

900832734

15

3

900821059

12

4

900846159

14

5

900825958

19

6

900825959

16

7

900844146

12

8

900873262

16

9

900854663

15.5

10

900844349

14

11

900831589

13

12

900843287

18

13

900871068

14

14

900826042

13

15

900826014

12

16

900843770

14

17

900844551

15.5

18

900826004

13

19

900826007

14

20

900826036

15

21

900853888

14

22

900873631

12

23

890944495

17

24

89121100

14

25

890946788

17

26

900845190

16

27

900832585

16

28

900825733

18

29

900846142

غ

30

900825979

13

31

900843270

13

32

900844909

16

33

900876872

17

34

900845142

12

35

900853914

12

36

900826051

17

37

900826341

13

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.