نمرات زبان شناسی مقابله ای نیمسال دوم 91-90
ساعت ٦:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، آموزش زبان

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  زبان شناسی مقابله ای

رشته : آموزش زبان

تاریخ اعلام نمره : 19/4/91

نام استاد : مدنی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900825176

17.5

2

900825435

14

3

900863480

15.5

4

900825227

16.5

5

900825363

15

6

900825372

14.5

7

900823589

18

8

900825228

15

9

900825590

15

10

900825660

12

11

900830616

13.5

12

900825130

17.5

13

900825353

12

14

901070002

12.5

15

900825909

15

16

900861696

18

17

900833077

12.5

18

900825761

12

19

900826043

12

20

900849852

14

21

900877184

12

22

900825684

12.5

23

900835031

14

24

900825132

14

25

900826048

12

26

900825139

13.5

27

900825143

15

28

900849695

17

29

900825987

13

30

900825760

12

31

900836333

10.5

32

900860340

10

33

900833060

12

34

900825416

16.5

35

900825762

12

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.