نمرات تحقیق در عملیات پیشرفته نیمسال دوم 91-90
ساعت ۱٠:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت اجرایی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  تحقیق درعملیات پیشرفته

رشته : مدیریت دولتی

تاریخ اعلام نمره : 19/4/91

نام استاد : جوانمرد

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900845261

18

2

900832734

14

3

890935095

16

4

900821059

13.5

5

900846159

14

6

891210001

19

7

900825958

15

8

900825959

18

9

900844146

14

10

900873262

14.5

11

900854663

17

12

900844349

17.5

13

900831589

15

14

900843287

17

15

900871068

19

16

900826042

14

17

900826014

18

18

900843770

16.5

19

900844551

19

20

900826004

17

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.

 

  

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  تحقیق درعملیات پیشرفته

رشته : مدیریت دولتی

تاریخ اعلام نمره : 19/4/91

نام استاد : جوانمرد

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

21

900826007

13.5

22

900826036

18

23

900853888

غ

24

900873631

17

25

900845190

19

26

900832585

18

27

900825733

14

28

900829353

غ

29

900846142

غ

30

900825979

20

31

900843270

15.5

32

900844909

19

33

900876772

17

34

9020845142

12

35

900872856

غ

36

900854390

12

37

900853914

12

38

900826051

18

39

900826341

17

40

 

 

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.