نمرات ارتباطات بازاریابی نیمسال دوم 91-90
ساعت ۱٠:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت اجرایی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  ارتباطات بازاریابی

رشته : مدیریت اجرایی

تاریخ اعلام نمره : 19/4/91

نام استاد : غفاری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891239462

19

2

891232381

14

3

891231637

15

4

891239450

18.5

5

891245349

14

6

891244498

18

7

891241453

17

8

891241498

19

9

891227310

15.5

10

891239598

18

11

891231491

17.5

12

891241993

19

13

891236452

19.5

14

891232312

19

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.