نمرات مدیریت استراتژیک بازاریابی نیمسال دوم 91-90
ساعت ۱٠:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت اجرایی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  مدیریت استراتژیک بازاریابی

رشته : مدیریت اجرایی

تاریخ اعلام نمره : 19/4/91

نام استاد : غفاری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891239462

19.5

2

891246102

15

3

891232381

15.5

4

891231637

14

5

900876750

19

6

891239450

19

7

891245349

16

8

891244498

20

9

891241453

17

10

900813342

17.5

11

891241498

-

12

891227310

14.5

13

891239598

18.5

14

891231491

18

15

891241993

17

16

891236452

20

17

891232312

19

18

900843902

19

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.