برنامه امتحانات رشته میکروبیولوژی
ساعت ٦:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢۱  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، میکروبیولوژی

ردیف

نام درس

نام استاد

روز

تاریخ

ساعت برگزاری

1

آمار پیشرفته و احتمال  در زیست شناسی

سعیدی فر

دوشنبه

4/11/89

13-11

2

کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی

ساکی

 

 

-

3

میکروبیولوژی خاک

اخوان

 

 

-

4

ایمن شناسی

بصیری

 

 

-

5

ویروس شناسی

شجاعی سعدی

 

 

-

6

ژنتیک پروکاریوتها

امیر مظفری

سه شنبه

12/11/89

13-11

7

فیزیولوژی  میکرو ارگانیسم ها

ذوالفقاری

شنبه

25/10/89

13-11

8

سموم میکروبی

ذوالفقاری

شنبه

25/10/89

13-11

9

ژنتیک پروکاریوتها

بصیری

پنج شنبه

30/10/89

30/10-30/8

10

ایمن شناسی پیشرفته

بصیری

پنج شنبه

30/10/89

30/10-30/8

11

اکولوژی میکرو ارگانیسمها

امیر مظفری

دوشنبه

4/11/89

13-11

12

آنتی بیوتیک ها و مکانیسم عمل

امیر مظفری

پنج شنبه

7/11/89

13-11

13

میکروبیولوژی محیطی

شجاعی سعدی

جمعه

8/11/89

30/16-30/14