نمرات درس روشهای فیزیکی وشیمیایی جداسازی
ساعت ۱٠:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، شیمی تجزیه

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  روشهای فیزیکی وشیمایی جداسازی

رشته : شیمی تجزیه

تاریخ اعلام نمره : 14/4/91

نام استاد : رمضانی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900823498

14

2

891310001

14

3

891237810

12

4

890956542

14.5

5

900870029

غ

6

900859559

15

7

900827001

18.5

8

900823548

12

9

900829062

12

10

900823472

غ

11

900827148

14

12

900825639

غ

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.