نمرات درس شیمی فیزیک آلی
ساعت ۱٠:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، شیمی آلی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  شیمی فیزیک آلی

رشته : شیمی آلی

تاریخ اعلام نمره : 14/4/91

نام استاد : فرقانیها

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891239559

14.6

2

890954749

12

3

900832093

18.3

4

900821007

غ

5

900826962

16.4

6

890954158

12.8

7

900823513

غ

8

900823304

12.6

9

900852023

10

10

900825448

10

11

900820822

12.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.