نمرات درس طرح معماری(2)
ساعت ۸:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، معماری

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  طرح معماری (2)

رشته : معماری

تاریخ اعلام نمره : 14/4/91

نام استاد : تیموری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900825792

16

2

900825354

15.25

3

900859355

16.25

4

890952781

17

5

900825592

18.50

6

900825743

18

7

900825536

17

8

900825401

17

9

900866583

16.75

10

900825753

17.50

11

900868324

16.50

12

900875763

17

13

890969982

15

14

900863029

17

15

900825651

18.50

16

891239643

18

17

900831540

17.75

18

900825620

17.75

19

900872056

17

20

890964129

15

21

900825343

16

22

900825828

18.25

23

900806458

18.25

24

900825694

17.50

25

900875441

17

26

900825827

17.75

27

890966400

16

28

900825637

17.75

29

900825514

16.75

30

900825101

17

31

900861114

17.25

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.