نمرات درس شبکه های کامپیوتری پیشرفته
ساعت ۱۱:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مهندسی نرم افزار

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  شبکه های کامپیوتری پیشرفته

رشته : نرم افزار

تاریخ اعلام نمره : 13/4/91

نام استاد : اکبری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

21

900875254

12

22

900823018

12

23

900833025

18.25

24

900809577

18

25

891238309

16

26

900825835

12

27

900831133

17.75

28

891240399

12

29

900829463

16

30

900825060

15.25

31

900843683

13.25

32

900875571

17.5

33

900871920

12.75

34

901600003

12

35

900834447

18.25

36

901274493

17

37

891231797

غ

38

900848928

11

39

900829644

13.25

40

900831342

14.5

41

900836055

13.75

42

900831102

16.75

43

900808835

 

44

900817859

18.5

45

900866795

12

46

901277304

15.75

47

900856058

11

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.