نمرات درس شبکه های کامپیوتری پیشرفته
ساعت ۱۱:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مهندسی نرم افزار

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  شبکه های کامپیوتری پیشرفته

رشته : نرم افزار

تاریخ اعلام نمره : 13/4/91

نام استاد : اکبری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900825424

19.25

2

900873903

غ

3

900825885

15.5

4

900852697

12

5

891228715

14.75

6

900824718

19.5

7

900872465

17

8

900835216

12

9

900830517

17.75

10

900836425

19.75

11

900831975

19.5

12

900812636

18.5

13

900825877

17.75

14

900825588

16

15

900828531

12

16

900825359

17.75

17

900825464

12.5

18

900830515

19.5

19

901276468

10

20

900832420

13

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.