نمرات درس پایگاه داده پیشرفته
ساعت ۱۱:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مهندسی نرم افزار

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  پایگاه داده پیشرفته

رشته : نرم افزار

تاریخ اعلام نمره : 13/4/91

نام استاد : سلطانی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891242498

13

2

891233795

16.25

3

891243721

16.25

4

901600001

13

5

891236342

14.75

6

891237937

15

7

900856742

13.5

8

891240625

17

9

891236236

17.5

10

891245433

15.25

11

891237806

14

12

891237784

16

13

891246413

16

14

900825527

13.2

15

891233902

17

16

891231536

17.25

17

891226562

19.5

18

891233895

17.25

19

900825296

13.75

20

891226145

17

21

891226606

20

22

891236035

18.75

23

891231415

18.5

24

900835992

غ

25

891238309

15

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.