نمرات درس متالوژی درتولید
ساعت ۸:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، ساخت و تولید

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  متالوژی درتولید

رشته : ساخت وتولید

تاریخ اعلام نمره : 13/4/91

نام استاد : میرزاخانی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900831958

17

2

900849224

14

3

900846299

15

4

900825255

15

5

900855903

18

6

900869669

16

7

900862002

17

8

900831326

19

9

900759194

16

10

900872432

17

11

900825928

19

12

900867741

13

13

900837635

19

14

900837103

16

15

900825998

17

16

900826022

16

17

900825458

13

18

900831788

14

19

890945298

19

20

890966295

18

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.