برنامه امتحانات رشته برنامه ریزی شهری
ساعت ٦:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢۱  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، برنامه ریزی شهری

نام درس

نام استاد

روز

تاریخ

ساعت برگزاری

نظریه های برنامه ریزی شهری

ملک حسینی

پنج شنبه

30/10/89

 

برنامه ریزی حمل و نقل شهری

جودکی

پنج شنبه

23/10/89

30/16-30/14

زبان تخصصی

جودکی

جمعه

24/10/89

30/16-30/14

اقتصاد شهری

حاجی

جمعه

1/11/89

30/16-30/14

روشهای برنامه ریزی شهری

شیخ الاسلامی

پنج شنبه

7/11/89

30/16-30/14

جامعه شناسی شهری

نوابخش

جمعه

8/11/89

30/16-30/14