امتحانات پایان نیمسال دوم 89-88 رشته راهنمایی ومشاوره
ساعت ٢:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/۳  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، راهنمایی و مشاوره

برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم 89-88 رشته راهنمایی ومشاوره 

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

روشهای آماری پیشرفته

یکشنبه

10/5/89

16-14

نظریه های مشاوره وراهنمایی

پنجشنبه

14/5/89

13-11

تعلیم وتربیت اسلامی

یکشنبه

17/5/89

16-14