برنامه امتحانات معوقه نیسمال دوم 91-90
ساعت ۱٢:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱۱  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک

برنامه امتحانات معوقه نیمسال 2-91-90

 

30/10-30-8

13-11

30/16-30/14

19-17

 

شنبه (17/04/91)

شیمی آلی پیشرفته (ابراهیمی-13)

طراحی مدارهای فرکانس بالا(فرد-18)

محاسبات عددی پیشرفته (علوی -24)

 

 

آمار کاربردی (جوادی-30)

 

 

جمعه (23/04/91)

 

 

کاربرد کامپیوتر (رضایی-133)

روش تحقیق (نوری-103)

ریاضیات پیشرفته (خورشیدی-17)

شیمی تجزیه پیشرفته(علیمرادی-6)

روش تحقیق(فاضلی-168)

وصایای حضرت امام (ره)-

( مختاری-119)