نمرات درس بهره برداری ازسیستمهای قدرت
ساعت ۱٠:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، برق-قدرت

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  بهره برداری ازسیستمهای قدرت82

رشته : برق قدرت

تاریخ اعلام نمره : 10/4/91

نام استاد : سلامی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900862135

15

2

900828500

16

3

900857098

15

4

900872347

15

5

900831963

15.5

6

900859841

12

7

900845393

12

8

900840245

16.5

9

900831911

13.5

10

900931904

16

11

900817815

17

نام درس :  بهره برداری ازسیستمهای قدرت399

رشته : برق قدرت

تاریخ اعلام نمره : 10/4/91

نام استاد : سلامی

1

900818681

11

2

900832223

14.5

3

900872214

17

4

900829121

13

5

900825292

16.5

6

900829022

15.5

7

900836366

16

8

900832804

19

9

900825997

13.5

10

900857042

11