نمرات درس متون زبان تخصصی درراهنمایی ومشاوره
ساعت ۱٠:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، راهنمایی و مشاوره

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  متون زبان تخصصی درراهنمایی ومشاوره

رشته : مشاوره

تاریخ اعلام نمره : 10/4/91

نام استاد : علی رحمانی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891246272

20

2

891246271

19

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.